Under sin föreläsning berättar Erik svart på vitt hur han har försökt bearbeta sin bakgrund. Han tar oss med på en resa bland ätstörningar, missbruk, psykisk ohälsa och självmordsförsök. Även om Erik har ett mörkt förflutet bakom sig, lägger han allt sitt fokus på att gå vidare. Något som Erik är ett levande bevis på att det går att börja om när livet inte blir som det var tänkt.